Bestyrelsen

Bestyrelsen for Grindsted Landbrugsskole er sammensat af repræsentanter fra mange organisationer.Du kan se en komplet liste af bestyrelsesmedlemmer her, og du er naturligvis altid velkommen til at tage kontakt til formanden eller en anden fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller andet du gerne vil have vendt.

 

 

 

 Henning Urup

Formand

Skolekreds
Valgt for perioden 2018 - 2022

 

Tage Schmidt

Næstformand:

Jysk Landbrug
Udpeget i 2018

 

Søren Petersen

Grindstedegnens Familielandbrug,  Udpeget i 2015 - 2019

 

Per Nyhus

Billund Kommune Udpeget i 2018

 

Torben Jonasen

Skolekreds Valgt for perioden 2018 - 2022

 

Steen Tyrrestrup Graversen

Lærerrepræsentant, Udpeget i 2017, Uden stemmeret

 

Grethe Alletorp

Teknisk administrativt personale repræsentant Udpeget i 2017 Med stemmeret

 

Martin Follmann Knudsen 

Elevråd, Udpeget i 2017, Med stemmeret

 

Lea Vaaben Søbye

Skolekreds valgt for perionden 2018 - 2022

 

Andreas Jakobsen

Elevforeningen Udpeget i 2018

 

Tobias Hedeager Kristensen

Elevråd Udpeget i 2018 Uden stemmeret

Skolekredsmedlemmer er valgt for en 4-årig periode.

Jysk Landbrug, Grindstedegnens Familielandbrug og Billund Kommune udpeger hvert et medlem for en 4-årig periode.

Personalerepræsentanter er udpeget for en 2-årig periode.

Elevråd og Elevforening udpeger løbende.