Grindsted landbrugsskole på facebook
Få siden læst op - Adgang for alle

Grindsted landbrugsskole

På Grindsted Landbrugsskole kan du tage hele landbrugsuddannelsen, og du har mulighed for at kombinere en solid faglig uddannelse med et aktivt kostskoleliv.


Vores skole er løbende tilpasset den rivende udvikling der sker i landbrugserhvervet, og vi tilbyder derfor moderne undervisningsfaciliteter samt fagligt velkvalificerede undervisere.


Vore fritidsfaciliterer er attraktive for de fleste, og du behøver aldrig at kede dig, hvis du vælger at blive elev ved os.

At kende hinanden er vejen frem

Klik her og se ny film om hvordan vi tager hensyn til hinanden i trafikken.

Antallet af trafikulykker, hvor landbrugskøretøjer er involveret, skal ned. Derfor er politiet i Midt- og Vestjylland og landbrugserhvervet gået sammen om en trafikkampagne.

 

Nyt for 2015 Refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers kostophold

Fra 1. januar 2015 får arbejdsgivere ret til refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers ophold på kostafdelinger. AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af skolernes oplysning om elevernes kostophold. De gældende regler for optagelse af elever på skolernes kostafdelinger er uændrede.

Klik her og læs mere.

 

 

Re­for­men 2015 træder i kraft d. 1. august 2015

Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse eller en fremtid som selvstændig.

Vælges EUX, dvs. en erhvervsuddannelse med boglige fag på gymnasialt niveau, er der endnu flere muligheder.

Med reformen kommer den enkelte elevs behov og faglige interesser endnu mere i fokus, og timetallet for den lærerstyrede undervisning øges.

En erhvervsuddannelse er bygget op af 1 til 2 grundforløb og en hovedforløbs periode, der veksler mellem praktik og skoleophold. Grundforløb 2 er obligatorisk for alle, mens elever, der starter direkte efter folkeskolen, normalt først skal starte på grundforløb 1.

Klik her og se hvordan den nye erhvervsuddannelsesreform hænger sammen.