Grindsted landbrugsskole på facebook
Få siden læst op - Adgang for alle

Aktuelt

På Grindsted Landbrugsskole tilbyder man nu unge, at starte på et forløb der på mange måder minder om 10. klasse på en efterskole

Kurt Østergaard mener, at det nye tilbud vil kunne forhindre frafald hos unge i erhvervsuddannelsen.

Klik her og læs mere.

 

 

 

Vores Farm Festival er overstået og det blev en overvældende succes

Sådan skal det gøres...!

 

Klik her og se en lille film fra det forrygende arrangement vi holdt på Grindsted Landbrugsskole fredag d. 8. maj 2015.

 

Du kan også se billeder fra dagen hvis du klikker her.

 

 

 

Aktiviteter

Du kan godt begynde at glæde dig til vores traditionelle høstfest for både tidligere og nuværende elever.

Programmet er ikke færdigt men sæt bare et kryds i kalenderen d. 2. oktober 2015.

 

 

 

Kursus i minkaflivning

Hvis du skal arbejde med aflivning af mink i pelsningssæsonen, skal du have det lovpligtige kompetencekursus i aflivning af mink. Vi afholder kurset her på Grindsted Landbrugsskole den 14. oktober, kl. 8.30 til kl. 14. Kurset er på dansk. Pris pr. deltager kr. 700,- inkl. Frokost.

Tilmelding inden 7. oktober til Grindsted Landbrugsskole, tlf. 75 32 07 22 eller martha.voss@grindls.dk. Oplys venligst navn, adresse, CPR-nr. og fødested/land.

Er du i tvivl om kursets indhold er du meget velkommen til at kontakte Martha Voss.

Nyheder

Vi tilbyder grundforløb 2 på både dansk og engelsk

Vi tilbyder grundforløb 2 på både dansk og engelsk, og giver på den måde både danske og udenlandske elever mulighed for at starte deres landbrugsuddannelse i august eller januar.

Vi vil meget gerne hjælpe med at vejlede omkring det rigtige starttidspunkt for dit skoleophold, da skoleforløb og landbrugspraktik gerne skal gå op i en højere enhed.

 

 

 

 

 

Re­for­men 2015 træder i kraft d. 1. august 2015

Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse eller en fremtid som selvstændig.

Vælges EUX, dvs. en erhvervsuddannelse med boglige fag på gymnasialt niveau, er der endnu flere muligheder.

Med reformen kommer den enkelte elevs behov og faglige interesser endnu mere i fokus, og timetallet for den lærerstyrede undervisning øges.

En erhvervsuddannelse er bygget op af 1 til 2 grundforløb og en hovedforløbs periode, der veksler mellem praktik og skoleophold. Grundforløb 2 er obligatorisk for alle, mens elever, der starter direkte efter folkeskolen, normalt først skal starte på grundforløb 1.

Grindsted landbrugsskole

På Grindsted Landbrugsskole kan du tage hele landbrugsuddannelsen, og du har mulighed for at kombinere en solid faglig uddannelse med et aktivt kostskoleliv.


Vores skole er løbende tilpasset den rivende udvikling der sker i landbrugserhvervet, og vi tilbyder derfor moderne undervisningsfaciliteter samt fagligt velkvalificerede undervisere.


Vore fritidsfaciliterer er attraktive for de fleste, og du behøver aldrig at kede dig, hvis du vælger at blive elev ved os.

At kende hinanden er vejen frem

Klik her og se ny film om hvordan vi tager hensyn til hinanden i trafikken.

Antallet af trafikulykker, hvor landbrugskøretøjer er involveret, skal ned. Derfor er politiet i Midt- og Vestjylland og landbrugserhvervet gået sammen om en trafikkampagne.

 

Refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers kostophold

Fra 1. januar 2015 får arbejdsgivere ret til refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers ophold på kostafdelinger. AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af skolernes oplysning om elevernes kostophold. De gældende regler for optagelse af elever på skolernes kostafdelinger er uændrede.

Klik her og læs mere.