Grindsted landbrugsskole på facebook
Få siden læst op - Adgang for alle

Undervisningsfaciliteter

Klasselokalerne er lyse og store med trådløs Internet-opkobling og projector. Det gør, at undervisningsformen er moderne og afvekslende.


Vi prioriterer at du kommer så tæt som muligt på det virkelige liv i landbruget. Derfor har vi et tæt samarbejde med lokale landmænd, og deres ejendomme er dermed også er en vigtig del af skolen undervisningsfaciliteter, idet vi besøger og bruger disse ejendomme i undervisningen. Landmændene repræsenterer hver sit speciale indenfor kvægbrug, svineproduktion, planteavl og hesteavl.

I skolens værksteder og maskinhal foregår der praktisk undervisning. På skolens marker foregår den praktiske undervisning i planteavl og praktisk brug af landbrugsmaskiner.


Hestestaldens ridebane og den udendørs spring- og dressurbane danner rammen om den praktiske undervisning i ridning. Du kan læse mere om hestestalden her.
Den nye idrætshal med internationale mål, springgrav og fitness center danner rammen om de fysiske udfoldelser i idrætstimerne.