Grindsted landbrugsskole på facebook
Få siden læst op - Adgang for alle

Elevforeningens arbejde

Elevforeningen har til opgave at støtte, formidle og ikke mindst at vedligeholde kontakten mellem skolerne og dens tidligere elever. Det sker via elevfester, årbogen og forskellige arrangementer, som afholdes i samarbejde med begge skoler.

Som medlem af elevforeningen inviteres du til generalforsamling, indendørs fodboldturnering, forårsfest (Bal i loen), jubilardag og høstfest.

 

Aktiviteter

 

Fodbold aften

Fodbold aften er en indendørs fodboldturnering som foregår i Tronsøhallen. Turneringen spilles med mix-hold og med præmie til vinderholdet. Efter arrangementet er der en sandwich til alle.

 

Forårsfest

Elevforeningen planlægger og afholder den årlige forårsfest (Bal i loen). Det er en fest for nuværende og tidligere elever både fra Landbrugsskolen og Tronsøskolen. Traditionen tro afholdes denne fest i maj måned i forbindelse med Farmfestival.

 

Jubilar dag

Jubilardag er et arrangement for dem der har afsluttet deres hovedforløb.

Her mødes:

10 års jubilarer

25 års jubilarer

30 års jubilarer

40 års jubilarer

45 års jubilarer

50 års jubilarer

55 års jubilarer

Der spises middag i spisesalen, hvor de to forstandere kommer med indlæg for tiden der er gået. Elevforeningen vil også være tilstede ved dette arrangement.

 

Høstfest

Høstfesten arrangeres af begge skoler og afholdes i hallen. Elevforeningen vil primært være at finde bag baren. Høstfesten afholdes i oktober.

 

Årbogen

 

Elevforeningen bidrager med indlæg til årbogen, samt en årlig beretning om elevforeningens arbejde og arrangementer. Der bidrages også økonomisk til årbogen.

Årbogen udkommer elektronisk hvert år i december på skolens hjemmeside. Man kan dog bestille et eksemplar i bogform mod betaling.

 

Medlem af elevforeningen.

 

Man er som tidligere eller nuværende elev automatisk medlem af elevforeningen og har mulighed for at deltage i de aktiviteter, der afholdes.