Grindsted landbrugsskole på facebook
Få siden læst op - Adgang for alle

Grindsted Landbrugsskole har tilrettelagt sit kvalitetsarbejde så vi hele tiden har fokus på følgende: 
Skolens kerneydelser er undervisning, kostskolearbejde og vejledning i praktiktiden.
Faglighed, tillid, respekt og rummelighed er centrale værdier.

Kvalitetssystematikken er opbygget på en sådan måde, at den skal medvirke til at målrette og operationalisere skolens arbejde med hele tiden at forbedre kvaliteten af vores uddannelsestilbud, og af elevernes opfattelse af deres ophold på skolen.

Kvalitetssystematikken er desuden organiseret således, at vi overfor Ministeriet kan dokumenterer, at skolen lever op til de krav der stilles omkring åbenhed og gennemsigtighed. Kvalitetssystematikken er beskrevet på skolens hjemmeside, og udmøntes som underafsnit under overskriften "Beskrivelse af skolens systematiske kvalitetsarbejde".

 

Indikatorer for kvalitet

Som mål for kvaliteten af skolens undervisning, spiller undersøgelsen af elevernes udbytte af undervisningen, og af deres tilfredshed med ophold på skolen i det hele taget en vigtig rolle. Evalueringer af undervisningen sker i henhold til skolens evalueringsprocedure, og finder sted midtvejs såvel som ved afslutningen af hvert skoleophold.

Elevtilfredsheden måles gennem skolens deltagelse i trivselsundersøgelser der afholdes af "ENNOVA".

Følgende indikatorer indgår i skolens kvalitetssystem:

  • Tilfredshedsmåling af både elever og medarbejdere.
  • Statistik over opnåede karakterer.
  • Gennemførelses procent og analyse af frafald.
  • Udvikling af lærekompetencer herunder MUS.