Opfølgning i relation til evalueringer

På baggrund af selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen.

Opfølgningsplan i forbindelse med selvevaluering 2013 kan læses her.
Opfølgningsplan i forbindelse med selvevaluering 2015 kan læses her.