Grundforløb 2

Start din rigtige landmandsuddannelse på Grindsted Landbrugsskole med GF2

start august og januar

Adgangskrav:

Elever som har en uddannelsesaftale, elever som har gennemført grundforløb 1 (GF 1) og elever som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, kan starte direkte på Grundforløb 2 (GF2).
Dog skal man, hvis man ikke har en uddannelsesaftale, have et gennemsnit på 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

Varighed:

Hvis du vil være landmand, skal du påbegynde din uddannelse med at følge og bestå GF2 i det erhvervsfaglige hovedområde Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser.

Læringsaktiviteter:

Biologi og naturfag er 2 obligatoriske fag - man skal til eksamen i ét af fagene.
Disse 2 fag er vigtige, for at man får en grundlæggende viden, inden der tages hul på de faglige fag :)

”Årets gang” er temaet på hele forløbet

Det vil sige, at vi tager måned for måned, hvad der sker på f.eks. en kvæggård, i hver enkelt måned. Vi kommer ind på hvad der sker i stalden, værkstedet, marken osv.

Undervisningsform:

  • Undervisning i klassen
  • Markpraktik
  • Værkstedspraktik
  • Staldpraktik hos vores praktiklandmænd

 

Beviser som erhverves på GF2

  • Brandbekæmpelse
  • §26 - sikkerhedskursus
  • Førstehjælpskursus
  • Malkebevis
  • Traktor kørekort
  • Medicin kursus

 Grundforløbsprøven:

Du har efter 20 uger fået en masse faglig viden - denne bruger du til at lave en tværfaglig opgave om en ejendom.

Nu har du afsluttet grundforløbet, er du klar til praktikken hos en godkendt landmand.

For yderligere information

Se Landbrugsskolens lokale uddannelsesplan