Bestyrelsen

Bestyrelsen for Grindsted Landbrugsskole er sammensat af repræsentanter fra mange organisationer.Udover at skolen er repræsenteret med både lærer- og elevvalgte, så sidder der repræsentanter fra kommunen, DGI, Regionen, skolekredsen med flere.Du kan se en komplet liste af bestyrelsesmedlemmer her, og du er naturligvis altid velkommen til at tage kontakt til formanden eller en anden fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller andet du gerne vil have vendt.

Henning Urup
Formand:
Skolekreds
Valgt for perioden 2014 – 2018

Tage Schmidt
Næstformand:
Jysk Landbrug
Udpeget i 2014 

Bernhard Mortensen
Skolekreds
Valgt i perioden 2014-2018 

Per Nyhus
Billund Kommune
Udpeget i 2014

Torben Jonasen
Skolekreds Valgt for perioden 2014 – 2018

Bent Kirkegaard
DGI Ribe Amt Udpeget i 2014

Susanne Tranholm
Skolekreds Valgt for perioden 2014 – 2018 

Preben Jensen
Regionsrådet Udpeget i 2014

Martin Follmann Knudsen
Elevråd, Udpeget i 2017, Med stemmeret

Steen Tyrrestrup Graversen

Lærerrepræsentant, Udpeget i 2017, Uden stemmeret

 

 

Grethe Alletorp
Teknisk administrativt personale repræsentant Udpeget i 2017 Med stemmeret

Jakob Havgård Gregersen
Elevforening

Rasmus Dehn Christiansen
Elevråd, udpeget i 2017, uden stemmeret

Søren Petersen
Familie Landbrug  Udpeget i 2015—2019(Skolekreds)

Suppleant for medlemmer valgt af skolekredsen for 2014: Lea Vaaben Søbye Mobil: 60 13 75 33

Skolekredsmedlemmer er valgt for en 4-årig periode. Region og kommune er udpeget for en 4-årig periode. Personalerepræsentanter er udpeget for en 2-årig periode.